Hur går tongångarna? Social Brand Index berättar sanningen

Social Brand Index (SBI) är ett mått på hur stor del av alla omnämnanden på nätet som är positiva eller negativa. SBI kan mätas för företag, varumärken, produkter eller tjänster.

När ni bevakar ert SBI över tid ser ni om företagets kommunikation ger den effekt ni önskar. Och tack vare att ni håller koll i realtid på vad folk gillar och ogillar kan ni finslipa ert kunderbjudande baserat på nya insikter.

En annan framgångsfaktor är att ni skiljer ut det negativa och kan hålla ett vakande öga på allt oönskat som skrivs och sprids.

Hur fungerar det i praktiken?

Om ni vid ett valt tillfälle har ett SBI på 87 betyder det att 13% av det som skrivs om er är negativt. I indexet räknar vi bort samtliga neutrala, så 87% är positiva omnämnanden.

Eftersom värdet speglar all kommunikation på nätet påverkas värdet vid tillfällen av ökad negativ publicitet. Infomapr ger er möjlighet att skilja ut denna publicitet och hantera den för sig.

På samma vis som ni jämför er med era konkurrenters Share of Peoples Voice, kan ni se utvecklingen för deras SBI och även för branschen som helhet. Om ni följer vad som skrivs om era konkurrenter kan ni se hur marknaden reagerar på deras aktiviteter, och agera på det sätt som situationen kräver.

Fyll i din epostadress så skickar vi ett inlogg till vår gratis demo.

FÅ GRATIS DEMO

Tack! Kontrollera din inkorg (och ditt spamfilter) efter ett meddelande från infomapr.se

Ajdå! Vi kunde inte skicka ett login till dig, då din epost redan verkar vara registrerad. Prova återställa lösenordet eller kontakta på support@infomapr.se.

Fyll i Era uppgifter här så kontaktar vi er!

Vi har tagit emot ditt meddelande och återkommer så snart vi kan.

Vi kunde inte ta emot din fråga. Prova maila oss på hej@infomapr.io istället.