Hur stor plats tar ert varumärke på nätet? Vi ger dig svaret

Share of Peoples Voice är vårt mått på ert företags utrymme på nätet, jämfört med andra aktörer i samma bransch. Bland mycket annat får ni reda på vilka aktörer i en bransch som förknippas med ett begrepp (affärsområde, produkt, tjänst inriktning). Dessutom kan ni addera sentiment, dvs vilka inlägg som är positiva respektive negativa. Det ger en tydlig fingervisning kring vilken aktör som äger begreppet.

Urpsprunglig SoPV

Visar hur stort utrymme respektive aktör får i sociala medier, under vald mätperiod.

Kopplat till ett valt ord

Vi lägger till ett associationsord och får en helt annan fördelning.

Fördelat på positiva

När vi fördelar dessa efter sentiment, ser vi vilken aktör som mest förknippas med det valda associationsordet – ur en positiv synvinkel.

Aktör B i exemplet ovan, är den aktör det pratas mest om i sociala medier. Men kopplat till ett viktigt begrepp i just deras bransch får de ett relativt litet medieutrymme. Marknaden förknippar inte B med detta. Det kan vara ett affärsområde, en viss service etc.

För aktör A är förhållandet det motsatta. Det pratas inte lika mycket om A, men de förknippas i hög grad med det valda ordet. Fördelar vi dessutom på sentiment, är det tydligt att A äger begreppet. Insikten för B blir att de behöver stärka sin position inom det valda affärsområdet. Med infomapr mäter ni kontinuerligt och får ett tydligt kvitto på hur ert kommunikationsarbete fungerar.

GRATIS DEMO
KOM IGÅNG MED INFOMAPR

Fyll i din epostadress så skickar vi ett inlogg till vår gratis demo.

FÅ GRATIS DEMO

Tack! Kontrollera din inkorg efter ett meddelande från infomapr.

Hoppsan! Vi har lite problem att skicka ett login till dig. Kontrollera din epost adress och försök en gång till eller kontakta oss direkt på support@infomapr.se